Çorum, Osmancık Caddesi üzerinde bulunan Ulu Camisi’nin ne zaman yapıldığı konusunda araştırmacılar kesin bir tarih verememektedirler. Bununla beraber Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın azatlı kölesi Hayrettin Hazır tarafından yaptırıldığı kaynaklardan öğrenilmektedir. Bununla beraber ağaç işçiliği yönünden son derece önemli bir eser olan minberine dayanılarak Selçuklu döneminin sonlarında yapıldığı ileri sürülmüştür .XIII yüzyıl sonları ile XIV.yüzyılın başlarına tarihlendirilmiştir. Ancak bu minberin cami ile bağlantılı olup olmadığı da tartışmalıdır. Minberin yapımından daha sonra camiye getirildiği de ileri sürülmüştür. Ancak minberin nereden getirildiği de bilinmemektedir. Büyük olasılıkla bir diğer Selçuklu Camisi için yaptırılmış ve sonra da Çorum Ulu Camisi’ne konulmuştur.

Sultan II.Beyazıd zamanındaki bir depremle hasara uğramıştır. Daha sonra Sultan III.Murad ve Sultan III.Selim zamanında değişikliğe uğramıştır. Mimar Sinan tarafından onarıldığı, Mimar Sinan’ın Teskiret-ül Ebniye isimli eserinde yazılıdır. Sultan IV.Murad zamanında yapılan onarımdan sonra “Sultan Muradi Rabi Camisi” olarak isimlendirilmiştir. Bunu XIX. yüzyılda yapılar daha geniş bir onarım izlemiştir.

Cami ilk yapımında ağaç sütunların taşıdığı toprak damlı dikdörtgen planlı idi. Sultan IV.Murad zamanında yapılan onarımla yapının mimari planı tamamen değiştirilmiş ve Osmanlı mimarisindeki çok kubbeli ulu cami plan tipine dönüştürülmüştür. Evliya Çelebi bu onarımı “Çarşı içinde Mimar Sinan Ağakari (yapısı) olup cemaati çoktur” şeklinde belirtmektedir. İbadet mekanının üzeri sütunların taşıdığı dokuz kubbe ile örtülmüştür. Sultan III.Selim zamanında onarımla ibadet mekanı kareye dönüştürülmüş ve üzeri köşelerdeki üçer sütuna dayalı piramidal konik bir kubbe ile örtülmüştür.

Ulu Cami 1786, 1793 yıllarındaki depremlerde büyük zarar görmüş, bundan sonra sekiz yıl boyunca harap bir durumda kalmıştır. Çorum halkı Bozok ve Çankırı Mutasarrıfı Çapanoğlu Abdülcabbarzade Süleyman Bey’den yardım istemiştir. Bunun üzerine Abdülcabbarzade caminin eskiden olduğu gibi dokuz kubbeli olarak onarımını başlatmıştır. Onarım sürerken Abdülcabbarzade Süleyman Bey ölmüş, oğlu Abdülfettah Bey caminin günümüze ulaşan ahşap, ortadaki büyük tek kubbesini yaparak son cemaat yerine de tek katlı bir ekleme yapmış ve 1810 yılında onarımı tamamlamıştır.

Caminin yapımında blok taşlar kullanılmış, bunların arasında üzerinde yazılar bulunan taşlar arasında Roma devrine ait taşlara da rastlanmıştır. İki sütunlu bir girişten sonra beş kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Bunun dışında kalan bölümler ahşap çatılıdır. Mihrap mermerden olup barok üsluptadır. Son cemaat yerinin iki tarafında birer şerefeli iki minare bulunmaktadır. Caminin mihrabı mermer kaplamalıdır. Ahşap minberi üzerindeki kitabeden1306 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kitabeden de minberi Ahmet bin Davut isimli bir kişinin yaptırdığı öğrenilmektedir. Ayrıca bu minberin Ankaralı bin Ebubekir ve Davud bin Abdullah isimli iki ağaç ustasının isimleri yazılıdır. Çatma kündekari tekniğinde, geometrik bezemeli bu minber Selçuklu ağaç işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Yıldızlı ve içice geçmiş çokgen geometrik kompozisyonların içleri rumilerle doldurulmuştur. Buna benzer bir diğer minber de Çorum da, günümüze ulaşamayan Beyler Camisi’nden Hamid Muzaffer Paşa Camisine getirilmiştir.

Kriptograf 32. Soru İpuçları nedir?

Kriptograf 32. Yarışma Pazartesi Günü Başlıyor. Kriptograf sana tek bir soru soracak. Sorunun cevabını ilk bilen sen ol, ödülü sen kazan. Gerçek soru, gerçek para. Kriptograf soruyu video ipuçları şeklinde soruyor. Cevabı bulabilmen için en azından ilk 4 ipucunu izlemen gerekecek. Kriptograf’a katılım ücretsizdir.

Sorunun cevabını yanlış verirsen, dilediğin zaman Ekstra Cevap Hakkı satın alabilirsin. Kriptograf 32. Yarışma Ayrıca, ilerleyen günlerde Ekstra İpuçları da yayınlanacak. Kriptograf 32. Yarışma Bunları sakın kaçırma, çünkü her yeni ipucu seni cevaba daha da yaklaştıracak. Kriptograf 32. Yarışma başladı heyecan ile herkesin yarışma için bekliyor.

Kriptograf 32. Soru İpucuları:

1-Çorum Ulu Camii ( Detaylı Bilgi Tıklayınız )

2- Ankara Hacı Bayram Camii   ( Detaylı Bilgi Tıklayınız )

3- Kastamonu Mahmutbey Camii ( Detaylı Bilgi Tıklayınız )

4-Bu mabetlerin tamamı orta çağ’da yapılmıştır.Yine Orta Çağ’da Yapılan ve Tüm bu mabetlerle ortak bir özellik daha taşıyan mabede adını veren kişi zulme uğramıştır. Bu zulmü yapan kişiyle ilgili bir eser mevcuttur. Bu eserin orijine adını eksiksiz bir şekilde yazınız

Yarışma Cevabı: 

Kriptograf 32. Soru İpucu Videosu

Kriptograf Nedir?

Kriptograf’ın bilim, tarih, gizem dolu dünyasına hoş geldin!

Kriptograf 32. Soru, Kriptograf sana tek bir soru soracak. Sorunun cevabını ilk bulan sen ol, ödülü sen kazan. Gerçek soru, gerçek para. Kriptograf soruyu video ipuçları şeklinde soruyor. Cevabı bulmak için en azından ilk 4 ipucunu izlemen gerekecek.

Kriptograf’a katılım ücretsizdir. Sorunun cevabını yanlış verirsen, dilediğin zaman ekstra cevap hakkı satın alabilirsin. Ayrıca, ilerleyen günlerde, ekstra ipuçları da yayınlanacak. Bunları sakın kaçırma, çünkü her yeni ipucu seni cevaba daha da yaklaştıracak.

Türkiye’nin ilk video ipuçları üzerine kurulmuş bilgi yarışmasını hemen indir, sen de bu müthiş deneyime katıl. Unutma, cevabı yazarken yazım hatası yapmaman gerekiyor.

Kriptograf Tanıtım Videosu

Türkiye’nin ilk video ipuçları üzerine kurulmuş bilgi yarışmasını hemen indir, sen de bu müthiş deneyime katıl. Unutma, cevabı yazarken yazım hatası yapmaman gerekiyor.

Kriptograf Uygulamayı İndirmek için:

Kriptografi nedir?

Kriptoloji ilkeleri, günümüz geliştirilmesi ve kullanılması kriptografi olarak adlandırılır ve kırma kodlarına kriptanaliz adı verilir. Gizli belgeleri korumak için şifreleme yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Örneğin, Julius Caesar, bölgedeki generallerine yönelik mesajları şifrelemek için basit bir alfabetik şifre kullandı. Generalleri, mesajların şifresini çözmek için gereken şifre anahtarı hakkında bilgiye sahipti.

Günümüzün şifreleme yöntemleri, güvenli iletişim sağlamak için pek çok farklı yoldan kullanılmaktadır. Kriptoloji ile veri gizliliği sağlanır.

Veri gizliliği sayesinde yalnızca alıcı mesajı okuyabilir. Bu, şifreleme yoluyla elde edilebilir. Şifreleme, verileri yetkisiz kişilerce kolaylıkla okunamayacak şekilde karıştırma işlemidir.

Şifrelemede, okunabilir verilere düz metin veya karışık metin adı verilirken, şifreli versiyona şifrelenmiş metin veya şifreli metin denir. Düz metin mesaj, okunamayan, örtülü mesaj olan şifreli metne dönüştürülür. Şifre çözme işlemi tersine çevirir. Bir iletiyi şifrelemek ve şifre çözmek için bir anahtar gereklidir. Anahtar, düz metin ile şifreli metin arasındaki bağlantıdır.

 

Sayfamızda yayınlanan yorumlar, yorum sahiplerinin sorumluluğundadır. Kaldırılmasını istediğiniz yorumlar için info@bilgidehasi.com adresine mail atmanız yeterlidir.