Stakflasyon Nedir?

Stakflasyon Nedir?

Stakflasyon (stacked + inflation kelimelerinin birleşimi), temelde iki farklı ekonomik sorunun aynı anda varlığı durumunu ifade eder: yığılmış enflasyon ve yığılmış fiyat artışları. Bu terim, enflasyonun yanı sıra özellikle enerji, gıda ve diğer temel tüketim maddeleri gibi özel birkaç sektördeki artan fiyatlar gibi faktörlerin bir araya geldiği bir durumu belirtmek için kullanılır.

Enflasyon, genel olarak ekonomide mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyelerinin sürekli artması olarak tanımlanır. Bu artış, genellikle talep ve arz dengesizlikleri, mali politika, para arzı, enerji fiyatları gibi birçok faktörün etkileşimi sonucunda meydana gelir.

Stakflasyon ise, normal enflasyonun ötesine geçerek, özellikle temel tüketim maddelerinde ve kritik sektörlerde daha hızlı fiyat artışları ile birleştiği bir durumu ifade eder. Örneğin, bir ülkede enerji ve gıda gibi temel mal ve hizmetlerde ani ve sürekli fiyat artışları yaşanırken, genel ekonomik büyüme düşük kalabilir veya durgunluk gözlenebilir. Bu durum, hükümetler ve merkez bankaları için politika yapma açısından zorlu bir dengeleme gerektirebilir, çünkü fiyat istikrarını sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek arasında bir çatışma ortaya çıkabilir.

Stakflasyon terimi, özellikle enerji fiyatlarının ani yükselmesi, tarım ürünlerinin arz sorunları veya diğer nedenlerle temel tüketim maddelerinde yaşanan aşırı fiyat artışlarına atıfta bulunurken, genel ekonomik performansın zayıf kaldığı bir durumu ifade etmek için kullanılır.